Kortom
 
Verdieping van kennis over wielrennen.
Meer trainingsresultaat door specifieke training.
Werken aan persoonlijke doelen.
 

Kosten

Vervolg back 2 basic clinic van 10 weken.     

Prijs; 10 ritten kaart van 10 weken € 125,-

gezin's korting 20%

Losse lessen kosten € 15.-

losse lessen gevorderde wintertraining € 10.-

Betaalrekening t.n.v. R Moorman

NL 42 INGB 0701 8586 72